Vuoropuhelu, Pentik-Park, kirjan visuaalinen ilme ja taitto