MENU

Finnhub

1985
0

FinnHUB-logo

Logistiikan ammattilaisille suunniteltu logo. Kauniin yksinkertaisen, 20-luvun typografiasta ilmettä ammentavan logon käytöltä vaaditaan paljon: sen on toimittava sekä suurissa messuseinäkkeissä että pienissä painotuotteissa. Tunnuksesta on suunniteltu sekä englanninkielinen että suomenkielinen versio.